Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Online: 38

Hôm nay: 81

Hôm qua: 119

Tuần này: 166

Tuần trước: 581

Tháng này: 2.625

Tháng trước: 3.090

Tất cả: 515.168

Sơn Lót cho Sắt, Gỗ, Nhựa, Tường

 • Sơn Nội thất Kelly Moore 971 (Loại 1L)

  Sơn Nội thất Kelly Moore 971 (Loại 1L)

  A premium quality, interior PVA primer-sealer for wallboard, concrete, and cured plaster featuring low odor, good sealing properties and excellent hiding. Particularly suited as a first coat on smooth wallboard to equalize porosity and develop a uniform surface. Excellent for commercial and residential application.

  Giá: 172.430 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Nội thất Kelly Moore 971 (Loại 4L)

  Sơn Nội thất Kelly Moore 971 (Loại 4L)

  A premium quality, interior PVA primer-sealer for wallboard, concrete, and cured plaster featuring low odor, good sealing properties and excellent hiding. Particularly suited as a first coat on smooth wallboard to equalize porosity and develop a uniform surface. Excellent for commercial and residential application.

  Giá: 551.626 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Nội thất Kelly Moore 971 (Loại 19L)

  Sơn Nội thất Kelly Moore 971 (Loại 19L)

  A premium quality, interior PVA primer-sealer for wallboard, concrete, and cured plaster featuring low odor, good sealing properties and excellent hiding. Particularly suited as a first coat on smooth wallboard to equalize porosity and develop a uniform surface. Excellent for commercial and residential application.

  Giá: 2.398.347 đ

  Đặt hàng
 • KellyMoore 5725 (19 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là SẮT và KIM LOẠI

  KellyMoore 5725 (19 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là SẮT và KIM LOẠI

  Sơn lót Kelly Moore 5725 DTM dùng cho các bề mặt bằng SẮT và KIM LOẠI có độ bền, chất lượng cao, tạo nên màng sơn với khả năng TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH cho màng sơn phủ,
  Quy Cách:

  5725 (1L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng SẮT và KIM LOẠI 1 Lít   292,400 VND/ Thùng 1 Lít
  5725 (4L)  Sơn Lótc ho bề mặt bằng SẮT và KIM LOẠI  4 Lít  935,680 VND/ Thùng 4 Lít
  5725 (19L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng SẮT và KIM LOẠI 19 Lít  4,067,800 VND/ Thùng 19 Lít

  Giá: 4.067.800 đ

  Đặt hàng
 • KellyMoore 5725 (4 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là SẮT và KIM LOẠI

  KellyMoore 5725 (4 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là SẮT và KIM LOẠI

  Sơn lót Kelly Moore 5725 DTM dùng cho các bề mặt bằng SẮT và KIM LOẠI có độ bền, chất lượng cao, tạo nên màng sơn với khả năng TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH cho màng sơn phủ,
  Quy Cách:

  5725 (1L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng SẮT và KIM LOẠI 1 Lít   292,400 VND/ Thùng 1 Lít
  5725 (4L)  Sơn Lótc ho bề mặt bằng SẮT và KIM LOẠI  4 Lít  935,680 VND/ Thùng 4 Lít
  5725 (19L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng SẮT và KIM LOẠI 19 Lít  4,067,800 VND/ Thùng 19 Lít

  Giá: 935.680 đ

  Đặt hàng
 • KellyMoore 295 (19 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là NHỰA hoặc tương đương

  KellyMoore 295 (19 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là NHỰA hoặc tương đương

  Sơn lót Kelly Moore 295 KM Uni-Primer dùng cho các bề mặt bằng NHỰA có độ bền, chất lượng cao, tạo nên màng sơn với khả năng TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH cho màng sơn phủ, nhanh khô
  Quy Cách:

  295 (1L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng NHỰA 1 Lít   263,590 VND/ Thùng 1 Lít
  295 (4L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng NHỰA  4 Lít  843,230 VND/ Thùng 4 Lít
  295 (19L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng NHỰA  19 Lít  3,665,750 VND/ Thùng 19 Lít

  Giá: 3.665.750 đ

  Đặt hàng
 • KellyMoore 295 (4 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là NHỰA hoặc tương đương

  KellyMoore 295 (4 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là NHỰA hoặc tương đương

  Sơn lót Kelly Moore 295 KM Uni-Primer dùng cho các bề mặt bằng NHỰA có độ bền, chất lượng cao, tạo nên màng sơn với khả năng TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH cho màng sơn phủ, nhanh khô
  Quy Cách:

  295 (1L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng NHỰA 1 Lít   263,590 VND/ Thùng 1 Lít
  295 (4L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng NHỰA  4 Lít  843,230 VND/ Thùng 4 Lít
  295 (19L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng NHỰA  19 Lít  3,665,750 VND/ Thùng 19 Lít

  Giá: 843.230 đ

  Đặt hàng
 • KellyMoore 255 (1 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là GỖ hoặc tương đương

  KellyMoore 255 (1 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là GỖ hoặc tương đương

  Sơn lót Kelly Moore 255 Acry-Shield dùng cho các bề mặt bằng GỖ có độ bền, chất lượng cao, tạo nên màng sơn với khả năng TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH cho màng sơn phủ, GỖ - Chống nhựa Gỗ
  Quy Cách:

  255 (1L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng GỖ 1 Lít   228,545 VND/ Thùng 1 Lít
  255 (4L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng GỖ  4 Lít  731,624 VND/ Thùng 4 Lít
  255 (19L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng GỖ  19 Lít  3,180,925 VND/ Thùng 19 Lít

  Giá: 3.180.925 đ

  Đặt hàng
 • KellyMoore 255 (4 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là GỖ hoặc tương đương

  KellyMoore 255 (4 Lít) Sơn Lót cho Bề Mặt Là GỖ hoặc tương đương

  Sơn lót Kelly Moore 255 Acry-Shield dùng cho các bề mặt bằng GỖ có độ bền, chất lượng cao, tạo nên màng sơn với khả năng TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH cho màng sơn phủ, GỖ - Chống nhựa Gỗ
  Quy Cách:

  255 (1L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng GỖ 1 Lít   228,545 VND/ Thùng 1 Lít
  255 (4L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng GỖ  4 Lít  731,624 VND/ Thùng 4 Lít
  255 (19L)  Sơn Lót cho bề mặt bằng GỖ  19 Lít  3,180,925 VND/ Thùng 19 Lít

  Giá: 731.624 đ

  Đặt hàng
 • KellyMoore 98-001 (1 Lít) Sơn Lót Ngoại Thất Chống Kiềm (PH11)

  KellyMoore 98-001 (1 Lít) Sơn Lót Ngoại Thất Chống Kiềm (PH11)

  Sơn lót Kelly Moore Stucco Seal ngoại thất có độ bền cao và chất lượng cao, tạo nên màng sơn với khả năng ngăn chặn sự muối hoá và sự xuống cấp cuả màng sơn phủ do chất kiềm trong xi măng gây ra, tăng khả năng kháng kiềm lên tới nồng độ PH11. 
  Quy Cách:

  98-001 (1L)  Sơn Lót Tường Chống Kiềm Ngoại Thất 1 Lít   156,520 VND/ Thùng 1 Lít
  98-001 (4L)  Sơn Lót Tường Chống Kiềm Ngoại Thất  4 Lít  482,138 VND/ Thùng 4 Lít
  98-001 (19L)  Sơn Lót Tường Chống Kiềm Ngoại Thất  19 Lít  2,034,588 VND/ Thùng 19 Lít


  Giá: 2.034.588 đ

  Đặt hàng
 • KellyMoore 98-001 (4 Lít) Sơn Lót Ngoại Thất Chống Kiềm (PH11)

  KellyMoore 98-001 (4 Lít) Sơn Lót Ngoại Thất Chống Kiềm (PH11)

  Sơn lót Kelly Moore Stucco Seal ngoại thất có độ bền cao và chất lượng cao, tạo nên màng sơn với khả năng ngăn chặn sự muối hoá và sự xuống cấp cuả màng sơn phủ do chất kiềm trong xi măng gây ra, tăng khả năng kháng kiềm lên tới nồng độ PH11. 
  Quy Cách:

  98-001 (1L)  Sơn Lót Tường Chống Kiềm Ngoại Thất 1 Lít   156,520 VND/ Thùng 1 Lít
  98-001 (4L)  Sơn Lót Tường Chống Kiềm Ngoại Thất  4 Lít  482,138 VND/ Thùng 4 Lít
  98-001 (19L)  Sơn Lót Tường Chống Kiềm Ngoại Thất  19 Lít  2,034,588 VND/ Thùng 19 Lít


  Giá: 482.138 đ

  Đặt hàng
 • 247 ACRY-SHIELD (Loại 1L) - Sơn lót Ngoại Thất Chống Kiềm (PH13)

  247 ACRY-SHIELD (Loại 1L) - Sơn lót Ngoại Thất Chống Kiềm (PH13)

  247 ACRY-SHIELD là loại sơn lót Ngoại Thất đẳng cấp của Kelly-Moore, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Mỹ. KM 247 có khả năng chống kiềm lên đến 13 (Độ kiềm tối đa trong vật thể là 14). Hơn nữa, KM 247 là sơn lót có thể pha màu được. Với khả năng pha màu và chống kiềm đặc biệt không thể có ở các hãng sơn khác, 247 ACRY-SHIELD đã đưa thương hiệu Kelly-Moore vượt trội hơn hẳn tất cả các hãng sơn khác ở Mỹ suốt mấy thập niên qua. KM 247 thích hợp cho các Resort, Khách sạn ven biển.

  Giá: 230.265 đ

  Đặt hàng