Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Online: 39

Hôm nay: 81

Hôm qua: 115

Tuần này: 39

Tuần trước: 583

Tháng này: 2.515

Tháng trước: 3.092

Tất cả: 515.058

Sơn Chống Rỉ

 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) Hộp 0,2KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) Hộp 0,2KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,216,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 228,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 62,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 31,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 15,600VND

  Giá: 15.600 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) Hộp 0,4KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) Hộp 0,4KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,216,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 228,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 62,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 31,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 15,600VND

  Giá: 31.200 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) Hộp 0,8KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) Hộp 0,8KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,216,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 228,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 62,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 31,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 15,600VND

  Giá: 62.400 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) Bình 3KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) Bình 3KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,216,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 228,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 62,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 31,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 15,600VND

  Giá: 228.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) thùng 16KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Mờ) thùng 16KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,216,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 228,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 62,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 31,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 15,600VND

  Giá: 1.216.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) hộp 0,2KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) hộp 0,2KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,248,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 234,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 64,000VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 32,000VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 16,000VND

  Giá: 16.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) hộp 0,4KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) hộp 0,4KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,248,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 234,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 64,000VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 32,000VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 16,000VND

  Giá: 32.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) hộp 0,8KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) hộp 0,8KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,248,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 234,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 64,000VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 32,000VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 16,000VND

  Giá: 64.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) bình 3KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) bình 3KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,248,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 234,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 64,000VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 32,000VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 16,000VND

  Giá: 234.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) thùng 16KG

  Sơn Chống Rỉ Bạch Tuyết (Bóng) thùng 16KG

  Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, giúp cho sắt thép không bị rỉ sét về lâu dài.
  Màu: Màu nâu đỏ đặc trưng của sơn chống rỉ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,248,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 234,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 64,000VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 32,000VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 16,000VND

  Giá: 1.248.000 đ

  Đặt hàng