Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Online: 18

Hôm nay: 39

Hôm qua: 73

Tuần này: 18

Tuần trước: 541

Tháng này: 2.473

Tháng trước: 3.050

Tất cả: 515.016

Sơn Mờ

 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Hộp 0,2KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Hộp 0,2KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Đen Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,456,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 273,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 74,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 37,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 18,600VND

  Giá: 18.600 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Hộp 0,4KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Hộp 0,4KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Đen Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,456,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 273,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 74,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 37,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 18,600VND

  Giá: 37.200 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Hộp 0,8KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Hộp 0,8KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Đen Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,456,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 273,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 74,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 37,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 18,600VND

  Giá: 74.400 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Bình 3KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Bình 3KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Đen Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,456,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 273,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 74,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 37,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 18,600VND

  Giá: 273.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Thùng 16KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Đen (Mờ) Thùng 16KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Đen Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,456,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 273,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 74,400VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 37,200VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 18,600VND

  Giá: 1.456.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng (Mờ) Hộp 0,2KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng (Mờ) Hộp 0,2KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Trắng Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 18KG - Đơn giá: 1,674,000VND
  - Bình 4KG - Đơn giá: 372,000VND
  - Hộp 1KG - Đơn giá: 95,000VND
  - Hộp 0,5KG - Đơn giá: 47,500VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 19,000VND

  Giá: 19.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng (Mờ) Hộp 0,5KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng (Mờ) Hộp 0,5KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Trắng Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 18KG - Đơn giá: 1,674,000VND
  - Bình 4KG - Đơn giá: 372,000VND
  - Hộp 1KG - Đơn giá: 95,000VND
  - Hộp 0,5KG - Đơn giá: 47,500VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 19,000VND

  Giá: 47.500 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng (Mờ) Hộp 1KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng (Mờ) Hộp 1KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Trắng Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 18KG - Đơn giá: 1,674,000VND
  - Bình 4KG - Đơn giá: 372,000VND
  - Hộp 1KG - Đơn giá: 95,000VND
  - Hộp 0,5KG - Đơn giá: 47,500VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 19,000VND

  Giá: 95.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng (Mờ) Bình 4KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng (Mờ) Bình 4KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Trắng Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 18KG - Đơn giá: 1,674,000VND
  - Bình 4KG - Đơn giá: 372,000VND
  - Hộp 1KG - Đơn giá: 95,000VND
  - Hộp 0,5KG - Đơn giá: 47,500VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 19,000VND

  Giá: 372.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng Mờ Thùng 18KG

  Sơn Bạch Tuyết ALKYD Trắng Mờ Thùng 18KG

  Dùng để sơn bảo vệ, trang trí màu sắc, tạo một màng sơn mờ, không bóng trên các vật dụng làm bằng gỗ hay sắt thép để trong nhà lẫn ngoài trời.
  Màu sắc: Trắng Mờ
  Quy cách:
  - Thùng 18KG - Đơn giá: 1,674,000VND
  - Bình 4KG - Đơn giá: 372,000VND
  - Hộp 1KG - Đơn giá: 95,000VND
  - Hộp 0,5KG - Đơn giá: 47,500VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 19,000VND

  Giá: 1.674.000 đ

  Đặt hàng