Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Online: 49

Hôm nay: 103

Hôm qua: 141

Tuần này: 188

Tuần trước: 603

Tháng này: 2.647

Tháng trước: 3.112

Tất cả: 515.190

SƠN DẦU BẠCH TUYẾT

 • Sơn MéTa hộp 0,2KG

  Sơn MéTa hộp 0,2KG

  Quy cách:
  - Bình 2,8KG - Đơn giá: 299,600VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 87,200VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 43,600VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 21,800VND

  Giá: 21.800 đ

  Đặt hàng
 • Sơn MéTa hộp 0,4KG

  Sơn MéTa hộp 0,4KG

  Quy cách:
  - Bình 2,8KG - Đơn giá: 299,600VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 87,200VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 43,600VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 21,800VND

  Giá: 43.600 đ

  Đặt hàng
 • Sơn MéTa hộp 0,8KG

  Sơn MéTa hộp 0,8KG

  Quy cách:
  - Bình 2,8KG - Đơn giá: 299,600VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 87,200VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 43,600VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 21,800VND

  Giá: 87.200 đ

  Đặt hàng
 • Sơn MéTa bình 2,8KG

  Sơn MéTa bình 2,8KG

  Quy cách:
  - Bình 2,8KG - Đơn giá: 299,600VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 87,200VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 43,600VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 21,800VND

  Giá: 299.600 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Lót Xám hộp 0,4KG

  Sơn Lót Xám hộp 0,4KG

  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,440,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 270,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 73,600VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 36,800VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 18,400VND

  Giá: 36.800 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Lót Xám hộp 0,8KG

  Sơn Lót Xám hộp 0,8KG

  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,440,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 270,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 73,600VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 36,800VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 18,400VND

  Giá: 73.600 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Lót Xám bình 3KG

  Sơn Lót Xám bình 3KG

  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,440,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 270,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 73,600VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 36,800VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 18,400VND

  Giá: 270.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Lót Xám thùng 16KG

  Sơn Lót Xám thùng 16KG

  Quy cách:
  - Thùng 16KG - Đơn giá: 1,440,000VND
  - Bình 3KG - Đơn giá: 270,000VND
  - Hộp 0,8KG - Đơn giá: 73,600VND
  - Hộp 0,4KG - Đơn giá: 36,800VND
  - Hộp 0,2KG - Đơn giá: 18,400VND

  Giá: 1.440.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết Mát Tít Chu Keo hộp 0,5KG

  Sơn Bạch Tuyết Mát Tít Chu Keo hộp 0,5KG

  Dùng để trám, trét, lắp đầy các lỗ, các đường nứt nhỏ trên bề mặt kim loại, tường, trần, vách bê tông, tạo thành bề mặt phẳng đồng nhất trước khi sơn phủ.
  Màu Sắc: Màu nâu đỏ đặc trưng của Chu Keo
  Quy cách:
  - Thùng 23KG - Đơn giá: 1,955,000VND
  - Bình 4,5KG - Đơn giá: 382,500VND
  - Hộp 1,0KG - Đơn giá: 87,000VND
  - Hộp 0,5KG - Đơn giá: 43,500VND

  Giá: 43.500 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết Mát Tít Chu Keo hộp 1,0KG

  Sơn Bạch Tuyết Mát Tít Chu Keo hộp 1,0KG

  Dùng để trám, trét, lắp đầy các lỗ, các đường nứt nhỏ trên bề mặt kim loại, tường, trần, vách bê tông, tạo thành bề mặt phẳng đồng nhất trước khi sơn phủ.
  Màu Sắc: Màu nâu đỏ đặc trưng của Chu Keo
  Quy cách:
  - Thùng 23KG - Đơn giá: 1,955,000VND
  - Bình 4,5KG - Đơn giá: 382,500VND
  - Hộp 1,0KG - Đơn giá: 87,000VND
  - Hộp 0,5KG - Đơn giá: 43,500VND

  Giá: 87.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết Mát Tít Chu Keo bình 4,5KG

  Sơn Bạch Tuyết Mát Tít Chu Keo bình 4,5KG

  Dùng để trám, trét, lắp đầy các lỗ, các đường nứt nhỏ trên bề mặt kim loại, tường, trần, vách bê tông, tạo thành bề mặt phẳng đồng nhất trước khi sơn phủ.
  Màu Sắc: Màu nâu đỏ đặc trưng của Chu Keo
  Quy cách:
  - Thùng 23KG - Đơn giá: 1,955,000VND
  - Bình 4,5KG - Đơn giá: 382,500VND
  - Hộp 1,0KG - Đơn giá: 87,000VND
  - Hộp 0,5KG - Đơn giá: 43,500VND

  Giá: 382.500 đ

  Đặt hàng
 • Sơn Bạch Tuyết Mát Tít Chu Keo thùng 23KG

  Sơn Bạch Tuyết Mát Tít Chu Keo thùng 23KG

  Dùng để trám, trét, lắp đầy các lỗ, các đường nứt nhỏ trên bề mặt kim loại, tường, trần, vách bê tông, tạo thành bề mặt phẳng đồng nhất trước khi sơn phủ.
  Màu Sắc: Màu nâu đỏ đặc trưng của Chu Keo
  Quy cách:
  - Thùng 23KG - Đơn giá: 1,955,000VND
  - Bình 4,5KG - Đơn giá: 382,500VND
  - Hộp 1,0KG - Đơn giá: 87,000VND
  - Hộp 0,5KG - Đơn giá: 43,500VND

  Giá: 1.955.000 đ

  Đặt hàng