Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Online: 45

Hôm nay: 95

Hôm qua: 133

Tuần này: 180

Tuần trước: 595

Tháng này: 2.639

Tháng trước: 3.104

Tất cả: 515.182

Sơn Dầu

Sơn gốc dầu, Trang trí Sắt, Gỗ, Kim loại chứa sắt
 • Sơn dầu Expo màu đặc biệt 17.75Lit

  Sơn dầu Expo màu đặc biệt 17.75Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 1.325.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Expo màu đặc biệt 3Lit

  Sơn dầu Expo màu đặc biệt 3Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 247.500 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Expo màu thường 3Lit

  Sơn dầu Expo màu thường 3Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 230.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Expo màu thường 0.8Lit

  Sơn dầu Expo màu thường 0.8Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 72.500 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Expo màu thường 0.375Lit

  Sơn dầu Expo màu thường 0.375Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 37.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Expo màu (000, 111, 210, 233, 444) 0.375Lit

  Sơn dầu Expo màu (000, 111, 210, 233, 444) 0.375Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 40.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Expo màu (000, 111, 210, 233, 444) 0.8Lit

  Sơn dầu Expo màu (000, 111, 210, 233, 444) 0.8Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 78.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Expo màu (000, 111, 210, 233, 444) 3Lit

  Sơn dầu Expo màu (000, 111, 210, 233, 444) 3Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 275.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Expo màu (000, 111, 210, 233, 444) 17.75Lit

  Sơn dầu Expo màu (000, 111, 210, 233, 444) 17.75Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 1.397.000 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Poly (New) 18Lit

  Sơn dầu Poly (New) 18Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 1.281.500 đ

  Đặt hàng
 • Sơn dầu Expo màu thường 17.75Lit

  Sơn dầu Expo màu thường 17.75Lit

  Sơn dầu Expo Alkyd Bóng – Expo High Gloss Enamel được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại.

  Giá: 1.263.000 đ

  Đặt hàng